Žáci se stávají učiteli s právem úprav.

Každý žák vytváří vlastní téma.