Kurz je určen pro žáky 8. ročníku, kteří si zvolili povinně volitelný předmět Aplikovaná informatika. Kurz je zaměřen převážně na práci s digitální fotografií.