Tento kurz je určen žákům všech tříd, kteří úspěšně ukončí povinné kurzy s časovým předstihem. Dále je určen žákům 8. ročníku, kde je blok 3D Grafiky povinný v rámci předmětu Aplikovaná informatika.